NAMDALEN:

Midtre


Fosnes

* Her finner du siste nytt fra Fosnes(Klikk her)

Nyheter/Politikk:

* Onsdag 20:39 07.03.2007: Nå er det endellig håp for ny bru (klikk her) til Jøa. (Kilde TA)

* Fredag 11:40 08.10.2004:

Først i Norge:

Fosnes kommune har fått kartlagt hele sitt maritime miljø- som den første kommunen i landet. Ordfører Kristen I. Dille mener at kartleggingen av grunnforhold, strøm, vegitasjon og forekomst av ulike fiskearter, vil være til stor nytte, når kommunen skal planlegge framtidig utnyttelse av ressursene i havet. (Kilde NA)

* Lørdag 20:14 22.01.00: Kolbjørn Gåsvær og Torgeir Strøm fra Jøa starter "Olav Duun"- ring. Målet er å knytte de ulike Duun- miljøene nærmere til hverandre:
- ODIN, der flere namdalskommuner er med.
- Miljøet som er knyttet til Olav Duuns bolig i Holmestrand.
- Et miljø er sentrert rundt Oslo.

Til Jøa denne helga kommer Einar Vannebo fra Oslo, Ottar Tveitane fra Holmestrand, Rutt Trøite Lorenzten fra Trondheim og Rigmor Grande, datter til rettighetshaveren til Olav Duuns bøker.(Kilde- NA)

16:26 03.01.00 "Naumdølafylke" og andre problembarn

- Kolbjørn Gåsvær skrev i dagens Namdalsavis om det eventuelle storfylket Trøndelag blandt annet: "Vår tids "Elefantsjuke" har tatt over der de dei folkevalde eigentlig skulle styre i huvedsak. Og no då dei folkevalde er blitt meir eller mindre til overs, så kjem ideen om såkalla "stor-fylke" med aministrasjon i Trondheim. At Rannem i Steinkjer og Ryan i Inner- Namdal har visse synsmåtar i så samanheng, er ikkje så vanskeleg å forstå. Er det den nye "embetstaten" som lurar i vass-skorpa"? Kommentar: Jeg lurer også,- hva med Namdalen i fremtiden? Jeg tror jeg vil svare Kolbjørn Gåsvær med mitt EU-dikt, skrevet like etter siste folkeavstemning i 1994:
EU
Vi sa ikke nei til Europa,
-vi sa ikke nei til en venn,
Vi ga ikke opp vår frihet,
- den vil komme og komme igjen.

Grensen er også vårt merke,
-vi tror på den som er satt,
Jeg sa ikke nei til Europa,
- men NEI til en samlende stat.
------
- Har vi noen kur for "Elefantsyke", da? Kanskje det er best å spørre en lege på sykehuset? Nei, en bør sikkert gå om distrikslegen først. Men da må legen passe på å ikke skrive ut dobbel resept!:-) Nils

Kultur:

* Søndag 22:14 06.08.2006:

* Slik var programmet for Olav Duun - stemnet i Namdalen 2006 (Klikk her)

* Torsdag 12:16 25.05.2006: I år blir det Olav Duun stevne på Jøa og Rørvik 2- 6. august. I 2007 er det 100 år siden Olav Duun debuterte som forfatter.

* Fredag 18:00 27.08.2004:
- Rockefestivalen "Isle of Jøa" arrangeres for tredje gang på Faksdal lørdag kveld - bruk båten og kom "å hør" god musikk.

* Lørdag 16:15 2000-07-08: Det vil igjen bli dans og fest på Faksdalbryggene.(Kilde NA)

* Tirsdag 21:33 29.02.00: Fondet for dansk- norsk sammarbeid arrangerer nå i vår et Duun-seminar på Schæffergården i København. Samtidig vil det også bli arrangert en ekskusjon til Karen Blixen- museet i samme by, opplyser Kolbjørn Gåsvær. (Kilde NA)

14.01.2000: Sissel Eid, Jøa blandakor inviterer til to kirkekonserter de nærmeste dagene. Koret synger i Dun kirke førstkommende søndag, og i Salen kapell to dager senere, altså tisdag den 18. januar. (Kilde- NA)

20.12.99 "NAUMDØLA JUL" redigert av Kolbjørn Gåsvær fra Jøa er nå i salg.

Olav Duun:

-Det største stedet på Jøa heter Dun. Forfatteren Olav Duun skrev sine bøker ut fra miljøet på øya og deler av fastlandet tidlig på 1900-tallet.

Sport:

* Søndag 06:21 09.04.2006: Torgeir Strøm melder at det blir reåpning av idrettsanlegget "nye" Jøa stadion 6. og 7. mai 2006. Lørdag er det et veteran friidrettstevne og søndag er det barnas og ungdommenes dag. Bakgrunnen for stevnet er følgende: I 2005 gjorde mange av Jøas innbyggere en stor innsats for å ruste opp idrettsanlegget. Det ble lagt tartandekke på 115 meters løpeside (4 baner ). Der ble også lagt dekke for tilløp lengde, høyde og spyd. Videre er det lagt en kupert løpesti (grus,gress) rundt banen på vel 400 m, og kulefelt. Gressbanen er bedarbeidet. Det er laget sandvolleybane, skotthyllbane og tennisbane. (Kilde Torgeir Strøm)

Kulekasteren Roar Hoff kommer fra Jøa. Han ble norsk mester i kule i 1999.

Flatanger* Link til Flatanger kommunes nettside

Nyheter/Politikk:

* Lørdag 11:16 29.09.2007: Nybrua over Lauvsneselva ble åpnet denne uka. Endelig er Lauvsnes sentrum knyttet sammen igjen. Den forrige brua ble tatt av flom i 2006.

* Torsdag 19:51 09.09.2004: Med rundt 600 hytter og fritidsboliger er Flatanger en av kommunene med flest hytter i Namdalen, og pågangen etter hyttetomter er bare økende.Flatanger-ordfører Reidar Lindseth og direktør Svein Karlsen ved Fylkesmannens miljøvernavdeling er enige om at det er viktig å ha en strategi for hvordan hyttebyggingen i kommunen skal foregå. Trykket på nye tomter ligger i all hovedsak på kystlinjen- interessen for hytter inne i fjellområdene er minimal. I godkjente - og fremlagte, men ikke behandlede - reguleringsplaner er det i dag en reserve på i alt 334 hyttetomter og 52 rorbutomter. Men det vil neppe stanse der. Flatanger er et eldorado, som stadig flere oppdager. (Kilde NA)

* Tirsdag 19:53 29.02.00: En pleietrengende eldre dame godtar ikke å bli pleiet av en mannlig pleier. Kommunen kan ikke imøtegå kvinnen i hennes ønske om å bli pleiet av en pleier av motsatt kjønn. Saken er oversendt fylkeslegen. (Kilde NA)

* Torsdag 17:25 17.02.00: Brød og sirkus i kommunestyret i Flatanger: Flatanger kommunestyre fornekter seg ikke: Her spises utdelte matpakker. Musiker Svein Aagard fremførte litt fra forestillingen "Ne` på kaia" på piano, mens Børre Sivertsen stod på bordet i møtelokalet og deklamerte fra samme stykke. Etter opptredenen foreslo ordfører Trond Strøm at alle kommunerepresentanter heretter skal stå på bordet, når de skal si noe..... Flatanger bondelag, ved Gunnar Stamnes og Turid Thune, delte ut matpakker og melk til representantene i kommunestyret. Dette var en del av en verdiaksjon, som Norges Bondelag har gående om matprisene her i landet. Svein Aagård ga også en kort presentasjon av Nesset Fiskemottak A/S.

Kultur:

* Lauvsnes Skole en "grønt flagg skole"

* Lørdag 16:17 2000-07-08: Tangsprelldagan ble avviklet forrige helg i Flatanger.

"Inga frå øya" arrangeres hvert år i Flatanger.

24.12.99- Lokalhistorie i Flatanger:
Reidar Lidseth (V) vil i dagens NA presisere at det på formannskapsmøte 6/12 kun ble framført kritikk av at referansegruppen merknader ikke var tatt med da storverket om "øyfolket/landfolket" til lokalhistorikkeren Arnt Landre ble vurdert.
Dette er i samtale med Arnt Landre senere avklart. Om det er feil i boka, har formannskapet ikke uttalt seg om. Arnt Landres satsing på lokalhistorie har hatt kommunens støtte hele vegen. Dette synes blant annet ved at kommunen har garantert for 220 000 kroner for bind nummer 2.
Boka er et stort løft og inneholder en unik bildesamling. Den bør derfor være obligatorisk innhold i alle flatangerhjem. (Kilde- NA)
------------
- På Lauvsnes ligger "Zanzibar Inn", et kjent og besunget sted av Namsosgruppen D.D.E. En grei plass å stoppe for en kort rast. Tar vi av til venstre over brua like før Lauvsnes sentrum kommer vi til Envika. Drar vi videre får vi Ribskog Camping på venstre side før vi kommer til tettstedet Vik. Sangerinnen Julie Dahle Aagård kommerer fra Vik. Mellom Vik og Kvaløysæter Camping finner vi Nesset Fiskmottak, en bedrift som tar imot, foredler og pakker fisk i alle varianter.

Sport:


Overhalla

NB! Første Namdalskommune med webkamera på hjemmesiden. Klikk her!

Nyheter/Politikk:

* Fredag 10:14 19.05.2007: Årets største laks hittil ble tatt i Bjøra i går kveld. Laksen veide 23 kg. Bjøra munner ut i Namsen mellom Skogmo og Overhalla .

* Onsdag 16.05.07: Et stor leirras gikk i området mellom Himo og Litj - Amdal i Ovehalla natt til onsdag. Kvikkleirraset som er det størte siden Rissaraset og tok med seg store trær og planert åker langs elva Reina (Over 400 m langt og 250 m bredt). I 2006 raste deler av elvebredden ut foran sykeheimen på Overhalla mot Namsen. Medio april i år gikk det et stort ras over riksvegen ved brødrene Brøndbos anlegg øverts på strekket i enden av Kvatningamyra i retning Skage. Men Overhallingene fortviler ikke, - i 2008 kan det siste raset på Rannemsletta planeres igjen. Laksesesongen i Namsen nedenfor rassted kan være spolert på grunn av leirvannet fra Reina.

* Fredag 11:16 13.04.2007: Lars Sponheim (Partiet Venstre) lanserer Trine Skei Grande fra Overhalla som sin arvtaker, - leder av partiet, når han en gang trekker seg.

* Søndag 22:15 05.03.2006: 28 åring omkom i snøskreulykke i Nord - Italia i dag. Snøskredet fant sted i Canazei. Mannen har den senere tiden vært bosatt i Stavanger, men foreldrene bor i Overhalla (Kilde Adresseavisa).

* Torsdag 21:59 28.10.2004: Tyver tatt på fersken i Overhalla

* Mandag 16:51 2001-11-05: Trine Skei Grande(V) fra Øysletta og Overhalla har overtatt stortingsplassen for Einar Dørum som er blitt statsråd i Justisdepartementet.

* Tirsdag 08:26 2000-07-11: I kveld åpner Bjarne Brøndbo & Co. Go-kartbane på Skage. To av norges beste rally- og rallycrossførere, Evind Opland og Henrik Solberg, står for åpningen. Jon Herwig Carlsen fra NRK er også innvitert. Oppvisningsheatet blir kjørt av Merethe Storødegård, brødrene Bjarne og Eskil Brøndbo, Geir Aalberg, Morten Stene, ordførerne Helge Formo og Snorre Ness. Etter den offisielle åpningen er det fritt frem for alle å kjøre, og Bjarne lover å ha åpent så lenge folk ønsker.(Kilde NA)

* Fredag 23:49 2000-06-30: Kjempeår for laks i Overhalla! Gro Lille fra Tvedestrand fisket med fluestang for første gang i sitt liv. Pang, sa det! Der satt laksen. Isteden for hov måtte rompa brukes, for å få den 10,8 kg`s rugen på land.... og enda i år er den største laksen i Namsen (21,5 kg) tatt i Overhalla.(Kilde TA)

* Lørdag 10:19 2000-05-27: SND gir ti millioner kroner til bedriften "Alpharma", slik at bedriften kan videreføre utbyggingen av lokaler for virusproduksjon på Skogmo.(Kilde NA)

* Torsdag 10:34 06.04.00: Overhalla Industrier fikk et overskudd på 2165000 kroner- etter skatt i 1999. Positivt !

* Torsdag 20:22 30.03.00: Ligningsjef Leif Tronhus i Overhalla ønsker innsyn i elveiernes fangstbøker, for å kunne bestemme eventuell beskatning. Fylkesmannen nekter utlevering av fangstbøkene.

* Torsdag 21:32 24.02.00:Namdal Bilopphuggeri på Skage har fått egen hjemmeside. Her kan en bare taste seg inn og bestille bildeler til en billig penge.

* Tirsdag 09:24 01.02.00: Ordfører Frank Jensen vil samle Namdalen til et rike (en region), istedet for dagens inndeling med tre regioner. Tredelingen er ikke tjenlig med tanke på identitet og politisk eller næringsmessig slagkraft. Namsos som by bør ivareta sitt regionsansvar på en bedre måte enn i dag, mener Frank Jensen. (Kilde- TA)

* Tirsdag 11.01.00: Bjarne Brøndbo & Co. ønsker å bygge et stort turist- og fritidsanlegg på Skage industriområde. Utvidede planer vil innbefatte en stor lavo, rasteplasser, turstier, bane for barneracing, ekspedisjonsbygg og snøskuterbaner. Såvel SND som kommunen er positive til de omfattende planene. (Kilde NA)

* Mandag 17:12 10.01.00: Tor Kvithyll og noen andre bønder i Overhalla er plaget med at rein beiter på innmarka deres. Reineier Albert Jåma forteller at gårdbrukerne må tåle at reinen kommer innover jordeiendommene. Samene har alltid måttet leve med grøfting og hogst i utmark, sier Jåma. (Kilde: Lø og NA)

* Tirsdag 04.01.00: BRS- viruset er vanskelig å stoppe. Nå har sykommen spredt seg videre til omlag 1000 kyr i 20 besetninger. Sykommen har nå spredt seg til Grong. Sykommen behandles med antibiotika. (Kilde: NRK-LØ)

* Nyttårsaften 22:35 31.12.99: NRK- Lø meldte idag at epidemien blandt storfe i Overhalla og på Høylandet er under kontroll.

* Torsdag14:45 30.12.99: Olav Veglo er ansatt som leder av næringsparken i Overhalla. Snart oppføres nybygg i Barlia. Alt tyder på at at parken blir svært viktig for næringsutviklingen i regionen (Kilde- TA).

* Onsdag 17:21 29.12.99: 13 storfebesetninger i Overhalla og Høylandet er smittet av lungesykdommen BRSV. Veterinæren i Overhalla mener de forebyggende tiltakene ikke har vært gode nok (Kilde: NRK- LØ).

Kultur:

Mandag 22:32 2002-03-18: Overhalla mannskor avholdt i helga sin konsert: " Ankeret går". De innledet hele forestillingen med en "flikk" til Asbjørn Hagrup,- som kunst-kjenner(Henviste til diskusjonen mellom Asbjørn Hagrup og Willy Strømmen om veggutsmykningen i Alcaden på Østre byområde i Namsos). Mannskoret reflekterte før forestillingen på om det de drev med, kunne kalles kunst,eller bare sang.... I allefall var koret kun en kullise...Forestillingen var utmerket og nå skal koret kanskje spille inn CD, samme hva kunstkjennerne mener:-)

29.12.99: Det blir konsert i Ranem kirke 02.01.00. Damekoret "Koreil" forsterket av endel mannsangere fra Overhalla underholder (Kilde- P.A.H.). Konserten ble en suksess. Haugumene og damekoret "Koreil" ga de som kom inn i kirken på Rannem en hyggelig aften.

Sport:

* Fredag 22:59 03.03.00: Ingrid Aunet Tyldum gikk inn til tredjeplass på 10 km langrenn i Jr. NM på Stryn i går.Overhallas tidligere ordfører Frank Jensen og Sverre Homstad viser frem Svenningmoen baneanlegg. Overhalla IL var arrangør av Hoved NM i Friidrett 1997.

Namdalseid

Klikk her!

Nyheter/Politikk:

* Torsdag 09:29 03.05.2007:Restaurant "Fossekailn" åpnet på Nord-Statland i Sør- Namsen siste helg....

* Onsdag 11:38 24.05.2006: Her er adresser til alle bedrifter i Namdalseid kommune: Oversikt bedrifter

* Onsdag 08:12 11.08.2004: Leder Bjarne Elden i grunneierlaget på Namdalseid forteller til Namdalsavisa at furunuklosen herjer i lakseelvene Ferja og Austerelva. Årsakene mener han er lav vannstand og varmt vær over tid.
* Tirsdag 17:43 2000-09-12: En trailer lastet med treverk, har kjørt i grøfta ved Namdalseid. Latebilen er totalvraket, men heldigvis oppsto et ingen personskader.

* Pelsberederiet på Namdalseid har ingått en gullkantet allianse. Driftsjef Charlses Strand i Rieber Skinn A/S i Bergen og daglig leder på Pelsberederiet har innledet sammarbeid. Bedriften på Namdalseid overtar alle beredningsskinn for landets ledende skinnprodusent.
- Den svenske lastebilsjåføren som var på tur fra Strømsund til Pelsberederiet på Sjøåsen, påstod hardnakket at han ikke var noe "råskinn" på vegen, til tross for at han havnet i grøfta med 700 reinskinn på Melhus i Overhalla. (Kilde NA)

* Torsdag 19:37 16.03.00: Enderlig ser det ut til at folket på "Eide" igjen får bedret postombæringen. Etter omorganisering i fjor høst, hvor endel postkunder mistet daglig postombæring, ser det ut til at postverket igjen øker servicen.
- Drapstrusler og beskyldninger i en knallhard krig mellom drosjene i Namdalseid. Tore Eldnes hevder at kollega Arne Sverkmo har sabotert ordningen med drosjesentral. Kundene er redd for å velge drosjeeier, ved bestilling av drosje. (Kilde TA)

* Tirsdag 14:25 25.01.00: Tove Teigmo Hansen og Berit Nygård Hansen har bein i nesa. Fredag gjennåpnet de Utvorda Landhandel A/S, som ble stengt i desember- 99. De har ikke fått et rødt øre fra verken kommune eller bank. På sikt tenker de og satse på turistme. (Kilde- NA)

* Lørdag 20:16 08.01.00: Politikerne ber rådmannen i Namdalseid om mer penger til Statland skole og bassenget på "Eide". Skolen på Nord- Statland er i dag en nedslitt bygning, som trenger oppussing.Bassenget ved Namdalseid skole må ikke stenges, mener politikerne.

20.12.99: Anstrengt økonomi i Namdalseid. Politikkerne vil prøve å skjerme barn og eldre fra budsjettinnsparinger.

Kultur:

* Namdalseid har klart det. Den nye utendørs idrettsarenaen stod ferdig i august. Et kollosalt dugnadsarbeide av lokale ildsjeler er gjennomført ved prosjektet. Gratulerer!

29.12.99 Sammen med Meråker, Steinkjer og Namsos kommune har også Namdalseid kommune fått 800.000 kroner av EU- midlene, som skal gå til idrettsaktivitetstiltak for ungdom. Namdalseid er godt i gang med byggingen av utendørs allidrettsanlegg.

Sport:

Torsdag 12:06 2000-11-02: Trond Einar Elden er tatt ut på det norske sprintlandslaget i langrenn for kommende sesong. Trener for landslaget blir "eidebyggen" Halstein Bøgseth.En nabo i sør...

Verran

(Klikk her)

Nyheter/Politikk:

* Fredag 23:21 17.09.2004: 50- åring sendt til St. Olavs Hospital i Trondeim med luftambulanse etter kollisjon mellom personbil og moped på Malm i ettermiddag.

* Torsdag 08:12 26.08.2004: Venstre satser trolig på fylkesleder Andre N. Skjelstad fra Verran som fylkestopp, og unlater dermed å nominere Trine Skei Grande fra Overhalla og statsekretær Trond Prytz fra Bangsund (Namsos). (Kilde Namdalsavisa)

* Torsdag 22:29 2001-07-19: Personen som har eller hadde ansvaret for kommunehusets internettside i Verran, har skjøttet sin jobb dårlig. Han har innrømmet å ha lastet ned ca. hundre tusen sider porno av verste slag. Politiet har ved rassia i mannens bolig kommet over store mengder barne- og dyreporno. Kommunehuset i Verran er nå uten internettforbindelse etter politiets tokt. Fra før har Verran Bo & Servicesenter og Brannstasjonen internettilgang.

* Fredag 18:23 2001-04-13: En mann i Malm drev med reprasjonsarbeider under bilen sin skjærtorsdag. Jekken sviktet og mannen ble påført alvorlige klemskader. Han er nå innlagt ved Regionsykehuset i Trondheim.(Kilde- Dagbladet)

* Fredag 16:39 2001-03-23: NRK Lø melder at det blir konferranse om Verrans fremtid i helga på Malm. Historien om det gamle gruvesamfunnet må frem i dagen.

Sport:

Kultur: